01/2016

Uvaděč

Vydáno dne 08. 03. 2016 (181 přečtení)
Milí čtenáři!

Protein vstupuje do svého 18. ročníku, tedy plnoletosti. Proto také trošku změnil vizáž. Podstatné ale je, aby nebyl obíleným hrobem, tedy aby měl i kvalitní obsah... a ten je na vás.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Šířit jeho království!?

Vydáno dne 08. 03. 2016 (175 přečtení)

Pařížská báze a John Lennon

Již několik měsíců mě zaměstnává zásadní otázka: Není to vyloženě cynické, v době násilných náboženských konfliktů na Středním východě nebo v Africe „sdružovat mladé lidi, kteří touží být vírou a životem Jeho učedníky a usilují o šíření Jeho království“? Jak máme tuto větu z Pařížské báze z roku 1855, která definuje poslání naší práce v YMCA, chápat?

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Nosná témata YMCA

Vydáno dne 08. 03. 2016 (176 přečtení)
Činnost a programy YMCA jsou velmi pestré, ba přímo nepostižitelné... Proto se YMCA jako celek zabývala otázkou, jak lépe a uchopitelněji sdělit veřejnosti, co je pro Ymku důležité. Cestou k tomuto cíli by mohlo být určení tzv. nosných témat, které jsou jakýmsi společným jmenovatelem řady aktivit, které YMCA na různých místech naší republiky realizuje. Shodli jsme se na tom, že většinu našich programů a aktivit, kromě základního vymezení, které vyplývá z poslání YMCA – tedy rozvoj ducha, duše a těla člověka, mohou přiblížit dvě základní nosná témata – Podpora a ochrana rodiny a Výchova mládeže k odpovědnému občanství a demokracii. Podívejme se na obě témata podrobněji v následujících příspěvcích dvou autorů.

J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2016

Výchova k odpovědnému občanství a demokracii

Vydáno dne 08. 03. 2016 (177 přečtení)
Chtěla bych se s Vámi podělit o své zkušenosti a znalosti, které o tomto tématu postupně získávám. Témata odpovědného občanství, pravidel demokracie, kritického myšlení či vlivu médií mne osobně hodně zajímají a jako učitelka na střední škole se je snažím „propašovat“ do běžné výuky. Cílem mého příspěvku je snaha pomoci Vám všem, kdo chcete k výchově mladých lidí k demokracii přispět, a inspirovat Vás ke konkrétním akcím.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
index | 1-4 | následující | Celkem 1187 článků