04/2016

Uvaděč

Vydáno dne 08. 01. 2017 (100 přečtení)
Milí čtenáři!

Číslo, které držíte v ruce, vychází s mírným zpožděním, na prahu nového roku, ne jako obvykle před Vánocemi, ale asi to nevadí, hlavní téma čísla se totiž vztahuje k novému roku 2017.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2016

Organizační řád Pražské YMCA 1928

Vydáno dne 08. 01. 2017 (80 přečtení)
Pro členy YMCA není asi žádným překvapením, že veškerá činnost a úkony YMCA byly vždy pečlivě plánovány, organizovány a evidovány.

Pražská YMCA měla od počátku svůj organizační řád, který upravoval řadu oblastí její činnosti, např. řád tělovýchovných aktivit, klubovních místností, pravidla pro nákupy, pravidla pro ubytované ve svobodárně (Paláci YMCA), pravidla pro zaměstnance včetně náplní práce jednotlivých osob. V tomto příspěvku se zaměříme na úpravu členství – přinášíme výběr z původních 13 bodů, zachováváme původní číslování.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2016

Vznešená práca sekretára YMCA

Vydáno dne 08. 01. 2017 (93 přečtení)
Sekretárstvo YMCA je vážne životné povolanie. Ako každý stav, ktorého povinnosti verne a svedomitě bývajú konané, je pekný, tak pekný je aj stav sekretára YMCA. Ako každý stav, ktorého povinnosti sa svedomitě konajú, má v sebe istú vážnosť a z toho aj pochádzajúce radosti pre toho, kdo tenže stav zastúpuje a jeho povinnosti verne koná, tak je to aj so sekretárom YMCA.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

04/2016

Sekretář YMCA

Vydáno dne 08. 01. 2017 (95 přečtení)
Kdo je to sekretář YMCA? Odpovědět na tuto otázku není zrovna snadné. Něco tento termín znamenal za první republiky, možná něco jiného znamená v různých zemích světa, v určitém významu se u nás začal používat při obnovení YMCA po pádu komunismu na začátku 90. let... jak mu rozumíme dnes?

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
index | 1-4 | následující | Celkem 1241 článků