01/2018

Uvaděč

Vydáno dne 01. 03. 2018 (247 přečtení)
Milí čtenáři! Neuvěřitelné se stalo skutečností. Protein se dožil 20. výročí svého založení. A je to dobře, prostor pro sdílení společných zážitků či zajímavých témat může tmelit a budovat společenství ymkařů.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Rok 2018 – Cesta k hodnotám

Vydáno dne 01. 03. 2018 (279 přečtení)
Rok, jehož označení končí číslicí osm, slibuje být významným, zejména v naší zemi. Výročí let 1918, 1938, 1948, 1968 nabízejí možnost se nad historickými událostmi zastavit a promýšlet, co mohou znamenat pro náš dnešní život. Historické události zasahovaly pochopitelně i Ymku. Z tohoto pohledu budou pro nás v příštím roce bezesporu nejinspirativnější sté narozeniny republiky, s jejímž počátkem a prvními lety existence je spjat i rozvoj činnosti Ymky.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

Účel letního tábora

Vydáno dne 01. 03. 2018 (246 přečtení)
Také v letošním roce uspořádá YMCA několik desítek táborů. Nebude na škodu nechat se inspirovat několika myšlenkami či radami, které napsal Joe First, prvorepublikový ředitel Masarykova tábora YMCA na Sázavě ve své Příručce pro vůdce letního tábora z roku 1930.

[.. Celý článek | Autor: externí ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]

01/2018

YMCA v roce 2018

Vydáno dne 01. 03. 2018 (249 přečtení)
Co Ymku čeká v roce 2018? Napřed to zkusím říct malým podobenstvím vycházejícím z uvedených dvou obrázků... Doufejme, že budeme stoupat stále vzhůru, to je možné, pokud máme cíl, dobré vybavení, ale i jištění a jsme otevřeni radám zkušených. A nemusíme jen doufat, jak vidíme z druhého obrázku, jdeme na to s rozmyslem, metodicky, postupně... což pomůže eliminovat rizika na minimum a naplánovat vše tak, aby byly vytčené cíle opravdu dosaženy. Jinými slovy, vytváříme nový strategický plán a poté ho budeme opravdu realizovat, nezůstane jen v šuplíku.

[.. Celý článek | Autor: -jvh- ..]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]
index | 1-4 | následující | Celkem 1339 článků