02/2021

Jak správně použít vlajku a prapor

Vydáno dne 29. 06. 2021 (974 přečtení)
Máme za sebou akci Vyvěste vlajky YMCA, pomalu skončilo červnové období oslav 100 let YMCA v ČR a brzy začne doba táborů. Při všech těchto příležitostech je zvykem používat ymkové či státní vlajky a prapory. Umíme je však správně používat? Rád bych tímto článkem poskytl všem Ymkařům návod, jak na to.


Základní rozdíl mezi vlajkou a praporem je ve způsobu uchycení. Vlajka se pomocí lanka vytahuje na stožár, prapor bývá k žerdi přichycen víceméně napevno. Státní vlajka má navíc pevně stanovený poměr stran, zatímco u praporu tomu tak být nemusí. Na státní vlajce i praporu by nicméně měl klín vždy sahat do poloviny délky listu (výjimkou jsou jen opravdu dlouhé prapory, jejichž reálné použití Ymkaři nepředpokládám). Česká vlajka se vyvěšuje tak, aby bílé pole bylo vždy nahoře. Při svislém vyvěšení je bílé pole vlevo z hlediska pozorovatele. Podobné přetočení by mělo být použito i v případě ymkařského praporu nebo vlajky (viz obrázek).

V České republice platí nepsané pravidlo, že všechny vlajky by měly mít poměr 2:3, což je poměr stran naší státní vlajky. V opačném případě je nevhodné používat tyto vlajky s vlajkou státní. Bohužel z mě neznámého důvodu mají vlajky YMCA pořizované v posledních letech přes Ústředí poměr 3:5. Čestné místo pro vlajku je vždy buďto přímo před hlavním vchodem do budovy či nalevo od něj. Totéž platí při vyvěšování vlajky na fasádových stožárech. Pokud je vyvěšována vlajka ymkařská spolu s vlajkou státní, náleží samozřejmě čestné místo vlajce státní, a to i na budovách YMCA. V minulosti jsem byl svědkem toho, jak ymkařský prapor vlající správně vlevo nad vchodem byl doplněn o prapor státní umístěný chybně vpravo! Správný postup by samozřejmě spočíval v sejmutí ymkařského praporu, jeho nahrazením praporem státním a přesunem do fasádního držáku vpravo. Je to pracnější postup, ale nedochází pak k porušení zákona o užívání státních symbolů.

Pokud vyvěšujeme větší počet vlajek najednou, musí být každá vlajka na samostatném stožáru. Zatímco v Americe je toto obecné pravidlo překračováno poměrně běžně (obvykle vlaje federální vlajka nad státní), v tuzemsku to výslovně zakazuje § 9 f zákona 352/2001 Sb. Vlajky by dále měly mít přibližně stejnou velikost a být ve stejné výšce. Pokud není možné z nějakého důvodu stejnou velikost či výšku dodržet, státní vlajka musí být vždy větší a výš! Bohužel na stránce Info o YMCA máme fotografii, kde je porušeno jak pravidlo jedna vlajka – jeden stožár, tak se ymkařská vlajka zdá být větší než česká. Doufám, že tento můj krátký článek vás od používání vlajek a praporů – ať ymkařských či státních – neodradí, ale naopak přispěje k osvětě ve vašich kolektivních členech. V případě zájmu o bližší informace, rady, kurzy či školení se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy vexilolognet@centrum.cz.

Petr Holas, sekretář YMCA Braník a předseda České vexilologické společnosti, z. s., grafika a foto: autor textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]