02/2024

Týden s tábory pod španělským sluncem

Vydáno dne 25. 06. 2024 (62 přečtení)
Co ymkař, to táborník! A vůbec nezáleží na tom, jestli na táboře trávíte většinu roku, celé léto nebo jen pouhý týden. Stejně jako je jedno, zda má váš tábor velikost lesního palouku nebo třeba 100 hektarů jako v případě některých amerických kempů. Všichni si uvědomujeme, že čas na táboře je vzácný a jedinečný – že jím, slovy Laury Mahan z YMCA USA, „vybavujeme děti pro svět tam venku a tím usilujeme o lepší budoucnost“. Tábor je jednoduše to nejlepší místo, kde rozvíjet misi Ymky, kde předávat její hodnoty. V Ymce navíc nejsme na nic sami, vždycky se máme na koho obrátit, kde hledat inspiraci a odkud získávat znalosti.


Nemálo nápadů jsme si přivezli z týdenní ymkařské tábornické konference Campacity 2024, která se konala v dubnu ve španělském Toledu a v tábořišti španělské Ymky nedaleko městečka Priego, kam jsme byli osobně pozváni Vardanem Hambardzumyanem, výkonným sekretářem YMCA Europe. Konference se účastnilo téměř 60 ymkařů převážně z východní Evropy a Spojených států.

V první části konference jsme se mohli těšit z prostředí hradu San Servando, unikátního místa s ikonickým výhledem na starobylé město Toledo. Hrad vlastní regionální vláda Castilla-La Mancha, která jej Ymce poskytla zdarma.

Není nadsázka, že s evropskými ymkaři jsme se mohli směle porovnávat a mnohdy naše praxe převyšovala tu jejich, americké tábory jsou však přeci jen trochu jiné. Ne snad svým obsahem, ale rozhodně rozměry táborových základen a počty účastníků, které jsou o několik řádů jinde. Velmi mile nás překvapila odezva na příměstské tábory, které v loňském roce organizovala YMCA Plzeň a které nás v programu Camp Europe 2023 reprezentovaly. Ono uspořádat pět pestrých příměstských táborů, to se nikomu jinému nepovedlo. Byli jsme proto poctěni možností prezentovat podrobnější informace v rámci úvodního bloku konference.

Obohacující byly také informace o postojích k dárcovství v různých kulturách, které jsou ovlivněny zvyklostmi, někdy snad i tím, že darovat na dobrou věc patří k dobrému vychování. Je třeba usilovat o dárce, kteří podpoří nejen samotné konání táborů, ale také takříkajíc perspektivu, že tábory budou pokračovat i v budoucích letech (lidé jsou rozumně zaplaceni, mohou se věnovat své práci bez obav, je na provoz kanceláře a také organizace má z čeho hradit své další náklady). Základní pravidlo úspěšného fundraisingu podle Zacha Klipsche z Sherman Lake YMCA Outdoor Centre zní: Fundraising is Friendraising. Je to běh na dlouhou trať, na jejímž konci nemusí být vždy vytoužený peníz. Zajímavým číslem je 500 miliard dolarů, které se vybraly na dobročinné účely ve Spojených státech v roce 2022. 94 % těchto darů přinášejí individuální dárci. Mimochodem, za zmínku stojí, že podíl darů firem (korporací) je právě těch zbylých 6 %.

Jinou zkušenost prezentoval Adi Davies z kosovské Ymky, která je na to, kde geograficky působí, velmi progresivní. Provozuje dobročinné obchody a snaží se o nezávislost na darech od bohatších Ymek. A jsou také průkopníky pořádání letních táborů na Balkáně. Jiný pohled, řekněme jihoevropský, nabídla španělská YMCA. 75 % svých finančních prostředků získávají z veřejných peněz a jen zbylá čtvrtina je ze zdrojů soukromých, přičemž dary tvoří jen necelé půl procento.

Pro úplnost dodejme, že celkový obrat španělské Ymky přesahuje 21 milionů eur. Na tak velkou Ymku jsou zarážející počty účastníků pobytových a příměstských táborů. Dohromady jen o něco více než 1600. Je ale pravdou, že hlavní zaměření španělských ymkařů je jiné - hodně se angažují především v sociálních službách. To jsme ostatně mohli vidět při návštěvě toledské Ymky. Nenápadný domek mimo centrum vyhlížející jako garáž v sobě skrýval několik učeben, ve kterých se koná široká paleta programů – od výuky španělštiny pro uprchlíky, přes doučování pro teenagery, až po hlídání dětí.¨

Do táborové kuchyně španělské Ymky jsme mohli náhlednou v druhé lokalitě konference Campacity 2024. A to doslova. Součástí prohlídky areálu v Campu Priego byla i místní kuchyň. Spíše bychom mohli říct ohřívárna. Pochopili jsme, že přímo v táboře se nevaří, jídla se dovážejí a v kempu se jen ohřívají. Camp Priego je jednou ze tří táborových základen, které YMCA Espa?a provozuje. Pojmou od 90 do 250 dětí. Camp Priego, který španělská YMCA před časem zakoupila, poskytuje programy v angličtině přes školní rok pro školy, o prázdninách pak v červenci komerčně a v srpnu pro „své“ děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Podle správců Campu Priego si základna na sebe vydělá, dokonce i něco odvádí do centrálního rozpočtu (YMCA Španělsko je centralizovaná organizace, pobočky nejsou samostatné). Emotivní chvíle jsme zažili při prezentaci ukrajinské Ymky. Marta Huretska postupně poděkovala všem svým spolupracovníkům, kteří i přes nelehké válečné podmínky připravují programy pro děti a mládež, včetně táborů.

Jak již bylo řečeno, ve srovnání s ostatními Ymkami si v ČR nevedeme vůbec špatně, což jsme si potvrdili na řadě workshopů zaměřených např. na tvorbu táborového programu nebo práci s táborovým týmem. Jisté rezervy máme ve formální evaluaci a práci s ní, na neformální úrovni se ale hodnocení aktivit a jejich vylepšování věnujeme ve vlastním zájmu (doufejme) dostatečně.

Ze Španělska jsme si odvezli materiálů a inspiračních podnětů, které s vámi budeme rádi sdílet! V neposlední řadě nás ale konference obohatila především lidsky, a proto doporučujeme všem, kdo mohou, aby také vyrazili na zahraniční programy a využívali mezinárodní sítě YMCA!

Zajímavosti z cesty:
  • Týdenní tábor za 23 tisíc korun? Ano, proč ne, když jste ve Spojených státech a chcete své dítě na týden zabavit v letním táboře YMCA. Zdá se vám to nepředstavitelné a nepřenositelné do našich podmínek? Asi nebudeme naše kolegy z americké Ymky podezírat z toho, že by neuměli počítat, nebo že jsou nelidští kapitalisté. Naopak, přistupují k organizaci táborů pragmaticky a moc dobře vědí, že z výdělku táborové sezóny musí pokrýt nejen všechny základní náklady spojené s táborem, ale také si musí vydělat na údržbu a opravy táborové základny, na platy lidí, kteří budou tábor připravovat v další sezoně, a samozřejmě na další provozní výdaje.
  • V Toledu můžete koupit vynikající Mazapán neboli marcipán! Jedná se o upečenou hmotu z drcených mandlí a cukru. Chutná výborně! YMCA se ve Španělsku vyslovuje stejně jako u nás - tedy “YMKA” - pokud tedy pojedete na návštěvu, můžete zaflexit!
  • Do centra Toleda, které je na kopci, se nejlépe dostanete po eskalátorech! Škoda, že jsme to nevěděli dříve než po 4. cestě tím směrem…
  • Kdo má Toledo spojeno především s židovskou kulturou, bude mírně zklamán, neboť místní židovské město bylo z velké části pod nuceném odchodu Židů zničeno. Jeho území však označují mini kachličky se třemi symboly židovské kultury, které můžete najít vsazené různě do země nebo na fasády budov.
  • V Priegu jsme ochutnali něco na způsob našich škvarků, výtečný bůček nakrájený na malé hranolky se nejdříve zahřívá při nízké teplotě a až nakonec žár vzroste a škvarky tak získají křupavou kůrčičku.
  • YMCA ve Španělsku je poměrně mladá! Vznikla až po roce 1980 a čítá (podobně jako naše YMCA) 26 poboček.
  • Abyste ve Španělsku mohli pracovat jako vedoucí s dětmi a mládeží, je třeba absolvovat 100 hodin vzdělávání a 150 hodin praxe! (Porovnejte se Systémem vzdělávání YMCA!)
  • V USA je problematické zapojit dobrovolníky do činnosti táborů, protože dle tamních zákonů není možné zaměstnat na totožnou práci placeného pracovníka a dobrovolníka. Obvykle jsou tedy všichni pracovníci táborů placeni.


Alžběta Čechráková, Vojtěch Rálek, foto: archiv autorů textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]