04/2018

Archiválie YMCA

Vydáno dne 03. 12. 2018 (832 přečtení)
Pro každou organizaci je velmi důležitá její identita. Ta je tvořena především jejím posláním. K identifikaci s ní nám ale pomáhá řada dalších prostředků – její historie, osobnosti, úspěchy, naplnění cílů, které si předsevzala. Podílet se na něčem, co přináší smysl, co slouží konkrétním lidem a celé společnosti, to jsou hodnoty, které mohou být určitě přitažlivé i v dnešní době. Nahlédněte do materiálů, které jsou uloženy v archivech, a které vypovídají o tom, co YMCA dělala, jaké hodnoty zastávala, ve století velkých proměn. Hledejme v nich také inspiraci pro naši dobu, zamysleme se nad našimi postoji, naším posláním v době, kdy se řada kulis změnila, ale mnoho jich zůstává velmi podobných.


Často v Proteinu najdete nějaký článek z archivu YMCA. Ať už z doby první republiky nebo poválečné, kdy pár let ještě mohla YMCA působit. Sleduji tím dva základní cíle. Mohou nám sloužit k poučení a inspiraci, ale také k povzbuzení, vždyť řada věcí, které nás trápí se opakuje, a tak třeba zjistíme ono Šalomounovo uklidňující „nic nového pod sluncem“.

Toto číslo je věnováno archiváliím trochu víc. Když jsme v tom osmičkovém roce, tak to je to vítaná příležitost podívat se na to, jak YMCA fungovala, jaké aktivity připravovala, jak samu sebe pojímala v různých obdobích a jak ji viděli jiní.

V našem archivu YMCA máme především písemné materiály – časopisy, brožurky, knihy, dopisy, zápisy, plakátky a fotografie. Máme ale i nějaké 3D artefakty – odznaky, vlaječky, těžítko, kladívko, poháry, apod. Vždycky nám udělá radost, když se náš archiv rozšíří o nějakou položku.

Většinou takový exemplář někdo přinese darem, aby o něj bylo dobře postaráno, občas nějakou publikaci koupíme i v antikvariátu. Ze všeho pak čerpáme nejen do Proteinu, ale jsou cenným zdrojem i pro přípravu různých školení. Využívají jej i studenti různých škol při psaní svých bakalářských a diplomových prací na téma sportu, pedagogiky, apod. Také pro novináře jsou zajímavé a jako poslední příklad může sloužit využití ve filmu Zlatý podraz, o kterém jste určitě už slyšeli. Jinou kapitolou je Národní archiv, kde jsou další dokumenty. Úvod k jeho popisu z roku 1963 najdete v dalším článku tohoto čísla. Řadu věcí jsme si z něj už ofotili a máme je k dispozici i u nás.

Pokud byste něco ymkařsky zajímavého někdy objevili, zkuste nám na YMCA v ČR – ústředí poslat tip, třeba to bude něco, co by to stálo za získání do našeho archivu pro další generaci ymkařů.

J. V. Hynek, foto: archiv YMCA

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]