01/2023

YMCA 2023

Vydáno dne 02. 03. 2023 (201 přečtení)
Co přinese 179. rok existence YMCA? Samozřejmě především to, čím jej naplníme my ymkaři. Co neuděláme, nenaplánujme, nezorganizujeme, nezrealizujeme, nedotáhneme... to nebude. Tak mnoho sil nám všem do dalšího roku naší radostné a smysluplné práce!


Na celém světě vychází činnost Ymky z místních potřeb a možností. Navíc dokáží jednotlivé místní Ymky velmi pružně reagovat na aktuální výzvy a příležitosti, které v dané lokalitě právě nastaly. Proto ani není de facto možné říci na 100 %, co přesně daný rok přinese. Na druhou stranu valná většina (a doufám, že je to alespoň 80 %) jsou aktivity a činnosti plánované. Alespoň takto by měla zdravá Ymka fungovat. Už kvůli vazbě na rozpočet, kapacitu pracovníků a dobrovolníků, prostor, atd. Tímto technickým začátkem jsem si připravil půdu pro sdělení jedné z činností, která nás v roce 2023 čeká všechny společně, ale to nejdůležitější je samozřejmě v prvním odstavci! :-)

Všichni se v Ymce snažíme o kvalitní nabídku volnočasových aktivit, především pro děti a mládež, skrze které dostanou příležitost k rozvoji své osobnosti v oblasti ducha, duše i těla, aby tak mohli obstát v současném světě.

K této práci či službě potřebuje YMCA kvalitní lidi (vedoucí, dobrovolníky, zaměstnance, funkcionáře,…), kvalitní programy, kvalitní řízení, kvalitní zázemí, dostatečné financování, kvalitní zvládání administrativy, aj. Pracovat na své kvalitě je nezbytným předpokladem pro udržitelnost, konkurenceschopnost, ale i pocit radosti z práce. Pro to, aby se organizace mohla posouvat, zkvalitňovat svou práci, je dobré se jednou za čas podívat na sebe sama, odhalit své slabiny a hledat možnosti k zlepšení. K tomu nám mohou pomoci různé nástroje. V Ymce jsme před 9 lety zavedli k tomuto účelu nástroj sebehodnocení CAF. Protože celý nástroj CAF je velmi časově, personálně a jinak náročný, používáme pro kolektivní členy tzv. MiniCAF.

__________________________

„Jediný muž, který se chová rozumně, je můj krejčí; on měří mé míry pokaždé, když mě vidí, zatímco všichni ostatní vycházejí ze svých starých měření a očekávají, že se k nim hodím.“
~ George Bernard Shaw
____________________________

Ten obsahuje jen úzký výběr otázek a způsob hodnocení je velmi zjednodušený, aby to bylo pro KČ lehce zvládnutelné. Pro KČ YMCA, kteří čerpají dotace je to povinné, pro ostatní velmi doporučené – opravdu vám to může pomoci zamyslet se nad oblastmi, které děláte intuitivně. Váš výstup pak bude sloužit jako nedílná součást hodnocení YMCA jako celku, který provede v červenci „CAF tým“ složený ze 4 pracovníků ústředí a 3 zástupců KČ (velkého, středního a malého).


Pokud tento nástroj vyplníte jen z povinnosti (prostě tam někdo nafrká nějaká čísla), pak vám nepřinese kýžený profit… To nejdůležitější není zhodnotit stav – vyplnit tabulky, ale vaše společná diskuze o stavu vašeho KČ a jaká opatření k nápravě navrhnete a jestli je dotáhnete. Těším se na výsledky – z praxe už víme, že to funguje!

Jaroslav V. Hynek, grafika: autor textu

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]