04/2023

Oslavy 50 let YMCA Europe

Vydáno dne 13. 12. 2023 (121 přečtení)

Nezapomenutelné velké oslavy výročí 50 let YMCA Europe se nás účastnilo 300 ymkařů

Na začátku léta, v termínu od 27. června do 2. července, jsme měli tu čest účastnit se programu „Know Your Say“ v Berlíně. Tento program byl výjimečný tím, že spojil mladé lidi z různých koutů Evropy, aby společně prozkoumali témata spojená s demokracií, aktivním občanstvím a budoucností Evropy. V rámci programu jsme měli možnost poslouchat zajímavé přednášky, diskutovat s inspirativními lidmi a sdílet své názory a nápady s ostatními účastníky.


Hlavním cílem během programu bylo nejen získat nové poznatky, ale také si uvědomit, že jako mladí lidé máme hlas a můžeme se aktivně podílet na vytváření pozitivních změn ve společnosti. Program apeloval na to předat poselství, že naše generace má schopnost a povinnost být aktivními občany a prosazovat hodnoty demokracie, tolerance a solidarity. YMCA se nejen tomuto cíli snaží dostát ambiciózní vizí do roku 2030. Jejím hlavním cílem je posílit úlohu mladých lidí ve společnosti a podpořit jejich aktivní zapojení. Tato vize se opírá o 4 následující pilíře:
1) Zvyšování vlivu mladých lidí: YMCA chce zajistit, aby mladí lidé měli možnost aktivního podílení na rozhodování a ovlivňování společenských otázek.
2) Komunitní podpora zdraví a pohody: YMCA se zasazuje o zlepšení zdraví a životního stylu mladých lidí a podporuje prevenci zdravotních problémů.
3) Inkluzivita a rozmanitost: YMCA se snaží vytvořit prostředí, které je místem pro všechny, bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství nebo zdravotní stav.
4) Udržitelnost a ochrana životního prostředí: YMCA se angažuje v otázkách životního prostředí a snaží se podněcovat udržitelné způsoby života.

Na programu se mi moc líbilo i prohlubování povědomí o fungování ostatních YMCA v Evropě. Kromě aktivit, které ze zkušeností považuji za tradiční u nás, jako jsou tábory a akce pro děti. Se YMCA v jiných zemích angažuje i v politickém dění, mnohé pobočky YMCA aktivně podporují komunity, pořádají ekologicky zaměřené akce a pracují na dobrovolnických projektech. A pro mě bylo nesmírně zajímavé si poslechnout, jak široké spektrum činností YMCA může mít a jak tato organizace přispívá k pozitivním změnám ve světě.

Během našeho pobytu v Berlíně jsme měli také možnost prozkoumat město a jeho historii. Jeden den jsme se vydali na procházku po městě a navštívili nejznámější památky, mezi nimi Říšský parlament, kde jsme dostali prostor na diskusi a otázky k tématům na které se náš program zaměřoval. Vydali jsme se také na prohlídku pozůstatků Berlínské zdi a připomněli si tak důležitost míru a svobody. Celý den byl zážitkem plným kontrastů, které nám pomohly lépe porozumět historii a kultuře Berlína.

Program „Know Your Say“ byl bezpochyby ohromný zážitek. Během týdne jsme se nejenom dozvěděli spoustu nových informací, ale také jsme se setkali s mladými lidmi z různých kultur, kteří sdíleli naše vášně a snahy. Přednášky a diskuze s inspirativními mladými lidmi z celé Evropy nám rozšířily obzory a posunuli naše kritické myšlení zase o krok dál. Nejenže jsme se nesmírně poučili, ale vytvořili jsme i nová přátelství. Lidé z YMCA jsou všude ve světě stejně srdeční a laskaví, jako u nás doma. Tato zkušenost nám ukázala, že i přes jazykové a kulturní rozdíly existuje společná řeč, kterou můžeme využít k dosažení pozitivních změn ve světě. Jsme nesmírně vděční YMCA za tuto příležitost a za nová přátelství, která jsme si získali.

Nikola Daňhelová, YMCA Jindřichův Hradec

Jsem moc ráda, že jsem si při této příležitosti mohla prohlédnout Berlín a že jsem se mohla seznámit s několika skvělými Ymkaři z celého světa a i od nás z České republiky :). Bylo moc hezké sdílet své zkušenosti a inspirovat se aktivitami ostatních, například v oblasti pomáhání uprchlíkům z Ukrajiny. Nejvíce se mi ale líbila křesťanská část programu, jako například devotion, nebo hodinové „Spiritual Celebration Worship“. Také mi přišlo super, že zde bylo možné jít do modlitebního pokoje, nebo účastnit se ranní modlitby. Když jsem slyšela hlavní témata, moc šancí jsem hlavnímu programu nedávala, ale nakonec mě celá akce příjemně překvapila! Každé z těchto témat bylo pojato opravdu hezky, a to jak z pohledu normálního Ymkaře, tak z pohledu osoby se kterou se člověk lehce ztotožnil, a tak na problém každý mohl nahlédnout z úplně jiného pohledu, než se tato témata v poslední době často prezentují. Moc se mi líbilo, že při probírání každého z témat bylo místo i na křesťanské zamyšlení. Dříve mě nenapadlo, že by tato témata mohla mít něco společného s Bohem. Nakonec mi došlo, že každé z těchto témat s Bohem souvisí více, než si člověk myslí. Kdybychom jen mi lidé pozvali do řešení každého z těchto problémů Boha, bylo by hned lépe.

Prosím, ať příště na těchto akcích není jen veganské s vegetariánské jídlo! I když to je možná i dobře, že nás takhle potrápili. Díky nim jsem si uvědomila, že si mám masa opravdu vážit, neboť to rozhodne není samozřejmost maso pravidelně mít.

Ester Anna Soukupová, YMCA Plzeň) foto: archiv autorek textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]