03/2023

Tábor Spálov se opět vydařil

Vydáno dne 04. 10. 2023 (170 přečtení)
Na motivy Indiana Jonese se od 12. do 19. srpna 2023 konal tábor YMCA Orlová ve Spálově. Dohromady se tábora účastnilo 28 lidí z toho 17 děti a 11 vedoucích.


Hlavním tématem tábora bylo objevování nových, skrytých říší a pokladů podle příběhu filmového hrdiny Indiana Jonese.

Mládež jsme rozdělili do tří skupin. Účastníci byli rozčleněni podle významných muzeí ve státě Francie, Anglie a Rakousko, jejichž úkolem bylo si vymyslet odpovídající název pro svou skupinu. Nazývaly se tým Croissants, tým Avataři a tým Nebezpečné řeky.

Každý den se nesl ve znamení jedné důležité schopnosti jako například síla, moudrost, jazyky nebo vytrvalost. Na základě této vlastnosti se hrála vždy velká táborová hra. Kupříkladu Cesta kolem světa, Atlantida, Valhalla. Cílem hry bylo najít různé artefakty. Každá skupina dobrodruhů měla své muzeum a sbíráním artefaktů a různých předmětů se jejich muzeum stávalo atraktivnějším. Ke každé hře byl i duchovní program, například moudrost – příběh o Šalamounovi a jak byl chytrý.

Cesta kolem světa byla spojena s výletem k malé laguně s občerstvením. Děti si mohly koupit různé dobroty a potom se vykoupat v rybníčku, kterému se říká laguna. Toto téma bylo pojato formou různých stanovišť, které byly umístěny po trasách. Na každém stanovišti děti musely splnit úkol, vyřešit hlavolamy nebo šifry, odpovědět na otázky z oblasti zdravovědy a tak dál. Pointou bylo, že odvážní trosečníci došli z tábořiště až do kempu.

Letos byl program na táboře opravdu nabitý. Kromě velkých každodenních her na určité téma mohl každý jednotlivec plnit úkoly sám za sebe, a tím přispět svému týmu čili muzeu. Dopoledne probíhaly interaktivní kurzy, kde se táborníci naučili něco nového a zajímavého.

Následující dny děti mohly ukázat, jak se naučily vázat uzly nebo poznávat stromy, sekat dřevo, rozdělávat oheň, sbírat bylinky.

Uskutečnila se také noční hra. Chodilo se po skupinkách po různých stanovištích a dobrodruzi museli po hmatu poznat předměty nebo po sluchu rozpoznávat všelijaké zvuky.

Nesmím zde opomenout koupání v řece, vaření čajů z bylinek, malování triček, zpívání písní u táboráku anebo opékání buřtů.

Závěrem tábora vyplynulo, jak je důležitá síla, moudrost, vytrvalost, znalost jazyků a přátelství. Nikde a nikdo není sám. Nebát se říct si o pomoc. A že vždy je naděje do budoucna.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezskému kraji a městu Orlová za finanční podporu, bez které bychom nemohli tábor uskutečnit.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová, foto: archiv autorky textu

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]