02/2023

Identita YMCA

Vydáno dne 19. 06. 2023 (237 přečtení)
YMCA je od svého počátku křesťanskou organizací, nese to hrdě i ve svém názvu. Za téměř 180 let své existence se tato skutečnost nezměnila, i když přirozeně dochází k proměně světa, myšlení i víry.


Podstata však zůstává stejná, křesťanské principy, hodnoty, postoje – snad i lépe chápané než v minulosti motivují a přímo vedou ke službě ostatním. Tak jako v každém společenství dochází k neustálé vnitřní debatě o smyslu, stylu, formách a dalších atributech způsobu práce YMCA. Jsme navíc celosvětovou organizací, musíme tedy přihlédnout i k vlivům, které i na nás působí z různých kontinentů, historických zkušeností, možností, apod.

Pokud hovoříme o identitě Ymky, je nutné si uvědomit, že primárně stojí na křesťanských základech, není však s křesťanstvím totožná, YMCA totiž není církev. Spolupracují v ní křesťané různých denominací, tradic, typu spirituality a to vše přináší jednak velké obohacení pro všechny, kdo se v Ymce pohybují, ale také notnou dávku vzájemného pochopení a respektu.

V současné době se na některých místech světa objevují snahy křesťanský základ YMCA poněkud umenšovat. Jako každý tlak vyvolává protitlak, tak i v tomto případě působí v Ymce skupiny lidí, kteří na to reagují snahou přispět k zachování a podpoře křesťanství jako klíčového prvku ymkařské identity.

YMCA v České republice zatím stojí na té druhé straně (slovo zatím naznačuje, že i v našich luzích a hájích čas od času probleskne nápad něco v této oblasti změnit a dozajista tomu tak bude i v budoucnu). Zároveň probíhá o tomto tématu celosvětová debata a byla dokonce jmenována komise na této celosvětové úrovni, která má tuto oblast prozkoumat a definovat určitý společný postoj. Do této skupiny se dostala i naše zástupkyně – Sára Dzvoniková, sekretář pro zahraničí YMCA v ČR.

Na naší domácí půdě proběhla v březnu tohoto roku celorepubliková konference Křesťanská identita YMCA. Na plakátku níže si můžete přečíst témata, kterými jsme se zabývali. Ke všemu jsme přistoupili zodpovědně - jak je možno vidět z myšlenkové mapy Ládi Zvolánka, která je v tomto podání určitě nečitelná, má jen doložit poctivý přístup k věci, obsah je dostupný všem zájemcům o další práci – budeme se k němu vracet při dalších aktivitách, které plánujeme v tomto směru podnikat. Mimo příspěvky na tato témata a společné diskuse a modlitby jsme se věnovali také přípravě mezinárodní Konference UNIFY, která tentokrát proběhne v Praze a to na jaře příštího roku. Pokud vás toto téma zajímá a chcete se podílet na přípravě nebo jako dobrovolník na konferenci (ideálně samozřejmě obojí), jste vítáni, stačí se ozvat Sáře. Určitě mohu za všechny účastníky sdělit, že konference byla užitečná a nepochybně nebyla poslední...

Jaroslav V. Hynek, schéma: Ladislav Zvolánek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]