04/2019

GRATULUJEME!

Vydáno dne 04. 12. 2019 (143 přečtení)
V uplynulých týdnech proběhly Zlatá a Stříbrné ceremonie, při kterých bylo oceněno 148 absolventů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Mezi nimi byly také absolventky zlaté úrovně – Eliška Vašířová a Eliška Haumerová z místního centra YMCA v ČR. Jedná se o první absolventky zlaté úrovně v našem centru.


Mezinárodní vzdělávací program The Duke of Edinburgh´s International Award Czech Republic (DofE) – v češtině Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – podporuje osobní rozvoj mladých lidí v oblasti volnočasových aktivit. Do programu se účastníci zařazují v jednotlivých místních centrech DofE. Místní centrum DofE YMCA v ČR funguje od roku 2014.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je celosvětové ocenění pro lidi ve věku od 13 do 24 let. V programu DofE jde o vyvážený a komplexní osobnostní rozvoj mladých lidí, a proto se jeho účastníci vždy věnují hned několika aktivitám: dovednosti, pohybu i dobrovolnictví, připraví a absolvují expedici v přírodě a na zlaté úrovni navíc vyrazí na rezidenční projekt. Dobrodružná expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitostí vyrazit s partou na několik dní objevovat zajímavá místa v České republice i zahraničí. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.

Program má tři úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Obě absolventky se do projektu zapojily v roce 2015 a v průběhu jeho plnění vystřídaly řadu aktivit – staly se dobrovolnicemi v Rodinném centru Haštalská (YMCA Praha), později pracovaly také v dobrovolnickém programu InBáze, z. s. Individuální doučování pro děti cizinců. Obě se zlepšovaly v cizích jazycích – francouzštině a angličtině a co se týče pohybu, obě se věnovaly józe, Eliška Haumerová pak také plavání – jejím cílem bylo uplavat v kuse 50 bazénů!

A co dál?
Zlatou cereminií se však naše absolventky s programem DofE rozhodně neloučí. Obě se zapojují do DofE Klubu sdružujícího absolventy i účastníky všech úrovní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Spojuje mladé lidi, kteří chtějí svůj čas trávit aktivně a smysluplně. Členové klubu pořádají neformální setkání, outdoorové akce i mezinárodní expedice. Spolupracují také s Národní kanceláří DofE, pořádají besedy o DofE na školách, moderují ceremonie a dobrovolničí na akcích. DofE klub je přitom součástí mezinárodní sítě GAHA (Gold Award Holders Assosiation) spojující DofE alumni z celého světa. Eliška Vašířová je prezidentkou Klubu DofE, moderuje ceremonie a působí jako ambasadorka na školách. Eliška Haumerová je zaměstnankyní národní kanceláře programu DofE Award jako specialistka podpory programu.

Mezinárodní program vévody z Edinburghu by nemohl existovat bez nasazení vedoucích, školitelů a hodnotitelů expedic, kteří svou práci pro DofE vykonávají dobrovolnicky. Velké díky tedy patří všem spolupracovníkům Místního centra DofE YMCA v ČR:
Iva Šípková (YMCA v ČR – ústředí) – vedoucí, školitelka expedice,
Jiří Horák (YMCA Praha) – školitel expedice,
Daniel Kratochvíl (YMCA Praha) – hodnotitel expedice,
Kristýna Pulišová (YMCA Brno) – vedoucí, školitelka expedice,
Miroslav Vlček (YMCA Brno) – školitel expedice,
Andrea Gröschlová (YMCA v ČR – ústředí) – vedoucí, koordinátor místního centra.

podle www.dofe.cz Andrea Gröschlová

[.. Celý článek | Autor: -agr- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]