02/2019

Anketa 2/2019

Vydáno dne 20. 06. 2019 (246 přečtení)

Tipněte si, kolik táborů uspořádá YMCA v roce 2019?
Komentář

Při zadávání ankety jsem vsadil na sudá čísla. Netrefil jsem tedy ani sázku 50 na 50, protože správná odpověď zní: YMCA v roce 2019 uspořádá celkem 55 táborů. Vítězové ankety jsou tedy ti, kteří hlasovali pro možnost 54 nebo 56.

Přesto jak vidíme z grafu, nejvíce respondentů bylo přesvědčeno, že jich bude pouze 46, což znamená hrubé podcenění kapacit Ymky. Na druhou stranu 32 % odpovědí (což je skoro třetina) byla správné odpovědi velmi blízko, neboť volila právě 54 či 56.

V každém případě letos 2 500 účastníků a několik set vedoucích spolu stráví 600 krásných dní v přírodě nejrůznějšími aktivitami, které nejsou pouze samoúčelnou hrou, ale všichni se naučí řadu nových věcí o sobě, o druhých, o vztazích, o světě, o přírodě, o Bohu... zvýší si řadu svých kompetencí a dovedností... a tom tábory mají být a jsou...

Všem přeji pěkné počasí a inspirativní čas.

J. V. Hynek

[.. Celý článek | Autor: -jvh- .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]