01/2018

Rok 2018 – Cesta k hodnotám

Vydáno dne 01. 03. 2018 (1481 přečtení)
Rok, jehož označení končí číslicí osm, slibuje být významným, zejména v naší zemi. Výročí let 1918, 1938, 1948, 1968 nabízejí možnost se nad historickými událostmi zastavit a promýšlet, co mohou znamenat pro náš dnešní život. Historické události zasahovaly pochopitelně i Ymku. Z tohoto pohledu budou pro nás v příštím roce bezesporu nejinspirativnější sté narozeniny republiky, s jejímž počátkem a prvními lety existence je spjat i rozvoj činnosti Ymky.


Věřím, že jsme si všichni vědomi toho, k čemu nás vede naše poslání, vyjádřené v Pařížské bázi, a ymkařská tradice z první republiky. Činnost Ymky byla a je vedena hodnotami, které si zaslouží označení trvalé a nezpochybnitelné jakýmikoli dobově podmíněnými společenskými proudy, současnost nevyjímaje.

Rád bych Vám v této souvislosti představil heslo „YMCA – Cesta k hodnotám“. Zrodilo se z přemýšlení nad tím, jakým způsobem představíme tvář a podstatu Ymky zejména v příštím, jubilejním roce. Rok 2018 nebude a neměl by být jen vzpomínáním na slavnou minulost i bolestivé okamžiky našich novodobých dějin. V duchu hodnot, kterými YMCA žije, se stávejme významným hlasem, který pozitivně hovoří k nejširší veřejnosti a ukazuje krásu harmonického rozvoje ducha, duše a těla.

„YMCA – Cesta k hodnotám“ je heslo, se kterým se budeme častěji setkávat v naději, že vybídne k jejich hlubšímu objevování a prožívání jak v Ymce samotné, tak všude tam, kde bude náš hlas slyšet. Použijme jej všude, kde budeme cítit, že nejlépe vyjadřuje charakter našich akcí a činnosti. A to nejen v souvislosti s příštím významným rokem.

Bůh nám k tomu žehnej!

S přátelským pozdravem

Vojtěch Rálek, generální sekretář YMCA v ČR

Více o konkrétních hodnotách, které YMCA vnáší do života mladých lidí i společnosti můžete najít na speciálním webu www.hodnoty.ymca.cz.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]