01/2017

Není mi to jedno

Vydáno dne 16. 03. 2017 (1030 přečtení)
Chtěli bychom vám představit základní výsledky kampaně #NENIMITOJEDNO, kterou YMCA v České republice spustila v červnu roku 2016. Výsledky jsou získány z vyplněných kartiček, které jsme obdrželi do konce ledna 2017.


Dohromady jsme rozdali 4000 kartiček po celé České republice. Spustili jsme také webové stránky www. nenimitojedno.eu a kampaň propojili pomocí hashtagu #nenimitojedno. Na internetu se do kampaně zapojily desítky lidí. Zpátky se nám zatím vrátilo 1100 kartiček, na kterých je přibližně 1500 názorů. Děkujeme všem kolektivním členům a dobrovolníkům, kteří se do organizace kampaně zapojili.

V kampani chceme i nadále pokračovat, protože ji vidíme jako dobrou příležitost pro zapojení mládeže, zjištění jejích názorů a podnětů, podle kterých může naše organizace dále pracovat a přizpůsobovat své programy. Je to také výborný způsob představení naší organizace veřejnosti.

Na získané podněty budeme reagovat konkrétními činy, a proto bychom chtěli vyzvat všechny KČ, aby si výsledky kampaně prošli a nechali se jimi inspirovat. Můžete také využít peněz z Fondu rozvoje, výzva je letos zaměřená i na konkrétní aktivity spojené s výsledky kampaně.

Příklady názorů z jednotlivých skupin:
Aktuální situace (názorů 58)
Obavy z uprchlické krize
Kritika nepřijímání uprchlíků
Obavy z šíření islámu v Evropě

Drogy a návykové látky (47)
Množství kuřáků
Rodiče kouří
Mladí kouří, pijí, fetují

Globální problémy (62)
Kácení tropických pralesů
Používání palmového oleje
Problémy rozvojového světa – chudoba a hlad, nedostatek vody
Plýtvání jídlem, vodou, zdroji

Konzumní život (18)
Lidem záleží pouze na penězích
Lidem záleží na majetku, na vzhledu

Kriminalita (16)
Obecná kriminalita, obavy z ní
Graffiti, posprejované věci
Vandalismus
Korupce

Křesťanství (4)
Nevěřící lidé kritizují věřící, i když nevědí, o co jde
Je málo věřících

Morální hodnoty (45)
Lhostejnost
Nedostatek tolerance
Nedodržování pravidel

Nenávist a války (50)
Války
Terorismus, teroristické útoky
Násilí
Umírání nevinných lidí
Agresivita
Diktatury

Obavy o budoucnost (31)
Osobní budoucnost (nebudu mít práci, na jakou půjdu školu)
Budoucnost světa – příroda, nedostatek lékařů, vymírání druhů apod.

Občanství (6)
nedostatek vlastenectví
nezájem o volby

Okolí (72)
problémy konkrétní lokality (je málo hřišť, málo často se vybírají popelnice)
konkrétní problémy jedince

Politika (47)
nekompetentní a sobečtí politici
kritika konkrétních politiků (Zeman, Trump, Babiš)
nespravedlivé rozdělení veřejných financí (pracující X nepracující, potřební X nepotřební)
stát nepodporuje mladé při hledání zaměstnání

Rodina a výchova (51)
neshody v rodině
málo stráveného času s rodinou
nevychované a rozmazlené děti
rozvody
rodiče nerespektují názory dětí

Společnost a její problémy (80)
vzájemné chování lidí (na ulici, v MHD a jinde)
lidé se neusmívají
nekompetentnost (o důležitých věcech rozhodují nesprávní lidé)
vulgární mluva
předsudky
nespravedlnost
lhaní
sobectví
nezájem o druhé
neúcta k seniorům a handicapovaným
pohodlnost a lenost
odsuzování za vzhled a podle prvního dojmu
přetvářka
mimoškolní aktivity jsou příliš drahé
nerovnost mužů a žen
lidé bez domova
týrání dětí
černobílé vidění světa
pasivní trávení volného času

Šikana (18)
obecně existence šikany
šikanování kamaráda nebo mě
nečinnost druhých při šikaně
kyberšikana

Škola (121)
musím se učit, musím chodit do školy
špatné chování spolužáků
nekvalitní škola a učitelé
vyučování začíná příliš brzy
nadbytečnost některé probírané látky
špatné známky
škola spíš podporuje odpor k učivu, než chuť k němu
strach z chyb (nejde o to, co člověk umí, ale o hodnocení
toho, když něco neumí)
nevyužitelnost učiva

Virtuální svět (18)
závislost na počítači, mobilech
lapenost sociálními sítěmi = neschopnost normálně komunikovat
příliš mnoho času na elektronice

Vztahy (90)
vzájemné chování lidí
pomlouvání
neupřímnost
odcizení generací
kamarádství
konkrétní příklady (moje kamarádka…)
neumíme být šťastní

Xenofobie a rasismus (31)
vyskytovala se kritika rasismu
v této skupině se vyskytovaly také silně rasistické a xenofobní názory

Zdraví (25)
vadí vážné nemoci
nedostupnost zdravotní péče
lidé málo sportují
cukr v potravinách
obezita dětí
povinné očkování
zlehčování psychického zdraví
stres a nervozita ze školy

Zvířata (38)
zabíjení zvířat
pokusy a testování na zvířatech
týrání zvířat
pytláctví chráněných zvířat
množírny psů

Životní prostředí (100)
odpadky na zemi a v přírodě
ničení přírody
málo nebo špatně chráníme životní prostředí
plýtvání papírem, vodou
psí exkrementy na ulicích a v parcích
málo lesů, kácení lesů
nadužívání aut

Vladi Vidláková a tým #nenimitojedno

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]