01/2016

Rezoluce sekce pro studium světového bratrství

Vydáno dne 09. 03. 2016 (1560 přečtení)
Národ je organickou částí lidstva, skutečné, opravdové dobro národní je dobrem pro celé lidstvo. Jako je dobré pro jeden orgán těla jen to, co celému tělu prospívá, tak co je blahem národním, poznáme mimo jiné též měřením zájmů národních, zájmy všelidskými. Milovat národ a pod zorným úhlem lidstva, avšak lidstvo milovat v národu.

Bývá rozpor mezi opičí láskou k dítěti a mezi jeho potřebami. Opravdová činná láska k národu v duchu i v pravdě je ve svých cílech totožná s láskou k lidstvu. Proto chceme vštěpovat zásady lidskosti svému členstvu i své mládeži zpracováním vhodného programu pro dorost; chceme podporovat tyto snahy v životě rodinném, ve školním vyučování, v životě národohospodářském i sociálním. Chceme šířit snahy mírové zřízením putující knihovny pacifického obsahu, pěstováním mírových snah v časopise YMCA a zavedením dne míru. Tato práce bude v úplné shodě s naší prací mezi vojskem, kterého ústavně daný úkol obranný a zdatnost pro tento úkol nemohou být mírovou prací nijak dotčený.

Pro sblížení občanů naší republiky bez rozdílu jazyka pracujeme ve svých sdruženích pořádáním kursů jazykových, přednášek o slavných rodácích této země a vůbec podporováním poznání jednotlivých kultur, u nás zastoupených. Pěstujeme přátelské styky s Ymkami zahraničními, jednak návštěvami jejich sjezdů a jejich zvaním na naše sjezdy, jednak výměnou publikací a také organizováním dopisování jednotlivých členů našich sdružení se členy Ymek na celém světě.

Naši delegáti ve Světovém výboru jednají a pracují v duchu ideálů svého národa a v duchu deklarace, přijaté na III. sjezdu Ymky v Bratislavě – za světovou spravedlnost. Informují správně zahraničí o našich poměrech, podporují úsilí Svět. výb. pro světové bratrstvo, usilují o přátelské řešení národních a mezistátních nedorozumění.

Y.M.C.A. – Časopis sdružení YMCA v Československu, číslo 1, rok 1924, str. 29.
(Předmluva a překlad ze slovenštiny J. V. Hynek)

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]