35 let Manželských setkání u nás

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 01/2024, Vydáno dne: 27. 03. 2024

Zdravá a fungující rodina je malou základní buňkou stabilní společnosti. V rodině se učíme chování ke světu, přírodě, kterou máme, ale hlavně k sobě navzájem, k lidem okolo nás. Rozvíjení života není možné bez dobrých mezilidských i mezigeneračních vztahů. Aby mohla taková rodina vzniknout, je zapotřebí muž a žena a propojení obou těchto elementů v manželství. Manželství je zodpovědná a náročná práce, která ovšem nese dobré ovoce, radost, blízkost, bezpečí a jistotu.


Kurz Manželských setkání pořádaný spolkem YMCA Setkání (člen YMCA ČR) nabízí manželům možnost se zastavit a zamyslet nad tím, jak tento svazek prožívají, zda je možné je rozvinout, prohloubit a možná se i nově zamilovat do své vlastní ženy, svého vlastního muže…

Manželská setkání (MS) vznikla na sklonku minulého století. Jde o ucelený program rozvoje partnerského vztahu. Zrodil se ve Finsku, v YMCA Helsinki. Stojí za ním Kari Törmä, protestantský pastor, a jeho žena Terttu. Jejich kurzu dali motto “Spějeme k lepšímu manželství”. V roce 1989 se tento program dostal do Československa a ihned se mnoha manželům zalíbil. Z počátečních několika účastníků se rozrostl na 180 párů na letním kurzu v roce 1992. Díky velkému zájmu bylo potřeba postoupit dále a tak se vytvořilo několik pořádajících týmů, které se starají o samostatné kurzy, přičemž všechny jsou organizovány stejným způsobem (týdenní letní kurz, na který navazuje víkendová podzimní a jarní obnova). Letos tak MS u nás oslaví krásných 35 let. V současnosti je v České republice pět kurzů a na Slovensku čtyři.

A co se na kurzu děje? Cílem MS je obnova a prohloubení manželských vztahů. Hloubka a kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu, je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života. MS nijak nezakrývají svůj křesťanský základ, ale jejich povaha je ekumenická a otevřená i pro lidi, kteří ve víře nežijí. Podstatou MS je přesvědčení, že manželství je vztah, na kterém je nutno pracovat neustále a který se dá neustále zlepšovat.

Probíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi mužem a ženou, zdravého sebevědomí, krize, odpuštění, naplňování potřeb a sexuality. Jednotlivá témata přednášejí manželské páry, které se přitom dělí o zkušenost vlastního života. Po přednáškách následuje práce v malých skupinkách, případně samostatně v párech. Přitom je poskytnuta i možnost konzultace s kněžími a psychology.

Navíc rodiče mohou vzít s sebou i své děti, o které se v době programu pro manžele starají vyškolení mladí lidé (pečovatelé). Tito pečovatelé jsou mládež převážně od 15 do 25 let a prožívají spolu celý týden. Po službě o děti mají vlastní program, který si tvoří sami - sportovní vyžití, deskové hry, procházky i čas na duchovní ztišení.

Za dobu 1989–2023 prošlo kurzem přes 7 500 manželských párů a zájem o MS neustává. Novinkou posledních let je i zaměření dvou samostatných běhů na manžele staršího věku s programem přizpůsobeným druhé polovině života.

YMCA Setkání má vedle MS i různé jiné akce - pro rodiče s dětmi, víkendovky pro otce s dětmi, matky s dcerami a další aktivity pro upevňování vztahů v rodině. Více informací včetně možnosti přihlášení jak pro manžele tak i pro pečouny je k dispozici na webu manzele.setkani.org i na fb.com/manzelska.setkani.org.

Jiří Šmahel, YMCA Setkání, foto: archiv autora