Staň se šampiónem

Autor: externí <protein(at)ymca.cz>, Téma: 03/2023, Vydáno dne: 04. 10. 2023

Boj s lotry o tajemný svitek, nelehký výcvik a 47 nových YMCA šampiónů. Z letního tábora YMCA Plzeň si všichni odnášeli nezapomenutelné zážitky.


„…a právě proto potřebujeme vás!“ Vykřikl silným hlasem mladý muž v tmavém obleku stojící na betonových troskách na kraji lesa. Mával na nás, táborníky, zprávou, a právě nás vyslal na speciální tajnou misi. Nejednomu táborníkovi přeběhl mráz po zádech a zatajil se dech blížícím se dobrodružstvím.

Příměstské tábory v Netunicích pořádáme každý rok, letos se srpnového tábora zúčastnilo 47 dětí a 12 vedoucích. Pod tématem si ovšem letos ne každý uměl něco představit, bylo jím totiž „YMCA“, tedy „Staň se YMCA šampiónem“. Všichni jsme hned na začátku byli vrženi do napínavého příběhu. Po získání zprávy se děti dozvěděly, že se mají přesunout k nedaleké myslivecké boudě, kde na ně čekali dva strážci s velkou truhlou, ve které na každého táborníka čekala zapečetěná obálka se speciálním povoláním k tajné misi. Následně dorazil posel se zprávou, který nás zasvětil do táborového příběhu.

Jedná se o to, že náš YMCA tým měl ukrytý cenný svitek s tajnou formulí, jak se stát YMCA šampiónem – hrdinou dnešních dní. Bohužel skrýš někdo vypátral a svitek ukradl. Povolán byl proto tým schopných mladých lidí (táborníků), aby pomohl svitek získat zpět. Aby ale mohli členi týmu do svitku nahlédnout, museli absolvovat speciální výcvik na YMCA šampióna.

Každý den děti plnily jednu výzvu, za jejíž splnění získaly speciální vyznamenání, a získávaly části tajného svitku během různých soubojů s tajemnou skupinou „lotrů“, kterou tvořili zamaskovaní vedoucí. :-) Do získávání částí svitku i plnění pěti výzev se děti pustily s velkou vervou. Poslední den se pak podařilo dětem získat šifru k rozluštění svitku, na kterém byl následující nápis: „Tajemství, jak se stát YMCA šampiónem, hrdinou dnešních dní, vyplývá ze slov ymkaře Johna R. Motta, který v YMCA pracoval 43 let a za svou práci pro druhé získal dokonce i Nobelovu cenu za mír. A právě na samotném předání této prestižní ceny řekl: Tajemství skvělého a skutečného velikána bylo shrnuto, když Ježíš řekl: „Ten, kdo by mezi vámi chtěl být největší, ať je vaším služebníkem.“ Stejně tak i YMCA šampión. Je takovým vedoucím a hrdinou, který nehledá záři reflektorů, ale sám září a přináší světlo skrze lásku a pomoc druhým.“

Celých pět dní bylo nabitých aktivitami – sportovními, kreativními, rozvojovými i mnoha dalšími. Každý den byl zaměřen na jednu oblast, kterou se snaží organizace YMCA svými aktivitami rozvíjet – na rozvoj ducha (charakteru), duše (nových dovedností), těla, přátelství a motivaci pomáhat ostatním a dělat něco pro druhé.

Každý den začal týmovou hrou a zamyšlením, následně si děti ve skupinkách zkoušely různé aktivity a odpoledne je čekala velká hra a táborová bitva proti týmu „zloduchů“ v tmavých hábitech s černým šátkem přes obličej. I když se táboru účastnily děti od 3 do 15 let, přes věkové rozpětí se podařilo vybudovat soudržný tým, kde táborníci proti sobě nikdy nesoutěžili, ale naopak se společně snažili splnit společnou misi a navzájem si u toho pomáhali.

První den byl zaměřen na budování dobrého a pevného charakteru. Na příběhu proroka Samuela, který vybíral kdysi z osmi bratrů jednoho za krále, nám vyšlo poučení, že je mnohem důležitější charakter a srdce člověka než to, jak kdo vypadá, nebo co má (jakou značku oblečení, případně jak nový mobil apod.). V následujících aktivitách děti z různých ingrediencí popsaných lístečky s různými charakterovými vlastnostmi „upekly“ dobrého člověka, hledaly, co spojuje různé hrdiny a plnily další úkoly, kde procvičovaly trpělivost a další dobré charakterové vlastnosti.

Dalším tématem byla práce na sobě. Dozvěděli jsme se o příběhu Helen Kellerové, která přestože byla hluchá a slepá, díky své pracovitosti a vytrvalosti se dokázala naučit nejen znakovou řeč, ale i angličtinu, řečtinu, latinu a spoustu dalších věcí. Z příběhu nám vyplynulo poučení, že píle a vytrvalost jsou hodně důležité, a že je důležité na sobě makat.

V rámci třetí výzvy jsme se zaměřili na své zdraví a fyzickou zdatnost. Děti během zamyšlení na velkou roli papíru malovaly, jak doma tráví volný čas, a následně jsme si společně povídali o tom, že je důležité činnosti ve volném čase střídat a netrávit volný čas pouze jedním - např. hraním počítačových her. Následně jsme si s dětmi vyzkoušeli spoustu činností, kterými lze trávit volný čas v přírodě, rozdělávali oheň, společně si v kotlíku nad ohněm uvařili zdravý oběd a spoustu dalšího.

Čtvrtým tématem bylo přátelství a rodina. Na hru jsme navázali příběhem o tom, jak nás rodina a někteří přátelé mají rádi a dokáží nás přijmout takové, jací jsme, a jak je důležité přijetí a odpuštění. Příběh s divadlem o marnotratném synovi jsme zakončili přemýšlením o tom, že to, co nám rodiče říkají, nemusí být omezujícím plotem, ale ochraňujícím zábradlím. Během jedné z dalších aktivit jsme každý vyrobili krásné přáníčko, do kterého jsme napsali něco hezkého někomu z naší rodiny nebo přátel, poděkovali jsme mu a napsali, proč si jich vážíme. Většina dětí psala svým rodičům, osobní a upřímné vzkazy pak nejednoho rodiče dojaly k slzám.

Poslední den pak byl zaměřen na rozvoj pomoci druhým. Děti sehrály příběh o milosrdném Samaritánovi a společně se zamyslely, jak sami pomáhají a mohou prakticky pomáhat lidem ve svém okolí. Děti společně ze dřeva vyrobily nádherný betlém, který bude v době adventu vždy stát pod vánočním stromečkem před obecním úřadem pro potěchu všech místních obyvatel.

Na velice zajímavou přednášku dorazili i záchranáři ze Záchranná služba Royal Rangers, kde jsme se učili základy první pomoci.

V závěrečné hře, kdy se dětem povedlo získaný svitek poskládat a vyluštit a prověřit získané znalosti, dovednosti a schopnosti na devíti stanovištích, kde děti plnily různé úkoly, všichni konečně získali titul „YMCA šampión“ a speciální YMCA certifikát. Vrcholem pak bylo odhalení „Tajného přítele“ – na začátku tábora si totiž každý táborník vylosoval jméno někoho jiného, komu tajně celý týden pomáhal, psal dopisy a v táborové poště posílal balíčky a dárky, a zároveň měl uhodnout, kdo pomáhá jemu.

Na konci tábora se nám se starými i novými kamarády ani nechtělo se loučit a už teď se všichni těšíme zase na příští rok. Tímto děkujeme za vše skvělému týmu vedoucích, všem pomocníkům, fotografům, hlavní vedoucí Gabriele Soukupové, kuchařům a YMCA Plzeň za nezapomenutelný týden!

Gabriela Soukupová, YMCA Plzeň, foto: archiv autorky textu