ANKETA 2/2022

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 02/2022, Vydáno dne: 27. 05. 2022

Jakým způsobem jste podpořili Ukrajinu?
(Pokud více způsoby, vyberte tu dle Vás zásadní.)


Komentář
Z uvedené nereprezentativní ankety vyplívá, že se 88 % respondentů nějakým způsobem zapojilo do pomoci Ukrajině v její nelehké dějinné situaci. Pouze 12 % se nezapojilo, nebo třeba dosud nezapojilo.

To odpovídá dlouhodobému stavu věcí, který konstatuje, že Češi jsou velmi solidární, pokud jde o sbírky na různé humanitární potřeby.

Dá se předpokládat, že někteří respondenti přispěli vícero formami a dle zadání uvedli ten významnější, protože jinak by asi možnost „finanční dar“ mělo mnohem větší počet kliknutí. To, že i ostatní možnosti mají v poměru velkou podporu, je asi dané tím, že přece jen je anketa umístěna na webu, na který chodí lidé určitého naturelu... V každém případě díky všem!

J. V. Hynek