YMCA startuje...

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 02/2022, Vydáno dne: 27. 05. 2022

Po dvou rozpačitých letech, kdy byla činnost YMCA přece jen v určitých aspektech omezena (ale na druhé straně zase přinesla spoustu nových příležitostí), může nastartovat a vyrazit v plné síle.


Nejen, že se bylo možno vrátit k tradičním akcím a aktivitám a zavedeným formám, tedy například k uskutečnění Setkání YMCA, o kterém je v tomto čísle samostatná zmínka, ale především k tradičním kroužkům a klubům a oddílové práci. Určitě však také došlo k různým drobným či i větším inovacím, které zkušenosti uplynulých dvou let přinesly.

V některých kolektivních členech YMCA – Brno, Plzeň, Ústí nad Labem již zahájily činnost tzv. Adaptační skupiny pro děti cizince z Ukrajiny. Díky podpoře MŠMT můžeme těmto dětem poskytnout prostor pro rozkoukání se, seznámení se s češtinou a vůbec k prožití běžných dětských zážitků, které pomohou jejich rozvoji. V letních měsících se přidají ještě v Olomouci. Na podobné téma reaguje i klasická táborová činnost YMCA – vyčlenily jsme na našich pobytových táborech 105 míst pro ukrajinské děti, které pojedou na tábor také díky sbírce, která za tímto účelem probíhá na donio.cz – viz zadní stránka obálky tohoto čísla. Pokud chcete a můžete – přispějte na dobrou věc! Díky!

Naplno se mohou opět rozjet i zahraniční aktivity. YMCA díky svému mezinárodnímu charakteru dlouhodobě využívá možnost vysílat mladé lidi do zahraničí, aby získali nové zkušenosti, které pak uplatní nejen ve svém osobním životě, ale třeba mohou po návratu obohatit novými podněty i vaši Ymku. Pokud máte zájem, či víte o někom kolem vás, kdo by tuto příležitost mohl využít, odkažte ho na ymca.cz či přímo na konkrétní nabídku zveřejněnou v tomto čísle Proteinu.

Startujete ve vaší Ymce něco nového? Napište o tom, inspirujte ostatní. YMCA v historii vždy přinášela nové věci, nebála se zkoušet nevyšlapané cesty a vymýšlela a vynalézala nové formy práce s dětmi a mládeží, nové sporty, nové hry, nové strategické postupy a způsoby plánování, řízení, atd. Hodně odvahy – štěstí přeje odvážným!

Jaroslav V. Hynek, foto: Julie Bergerová