Výhledy YMCA

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 04/2019, Vydáno dne: 04. 12. 2019

Starší ročníky si jistě pamatují televizní seriál Chalupáři. Jedna z postav – stranický funkcionář v podání Josefa Větrovce tam na všechny stížnosti a požadavky obyvatel vesnice odpovídal stejnou větou: „Výhledově!“ Myslel tím - kdy bude to či ono opatření zrealizováno. YMCA funguje naštěstí jinak.


Již od první republiky YMCA vytvářela strategické plány svého rozvoje, stejně tak po válce. Také po roce 1989 svou činnost plánuje a právě nyní se nacházíme na prahu začátku práce na novém strategickém plánu YMCA 2021–2025. Je výborné, že se naše dosavadní strategické plány, i ten právě běžící, daří velmi úspěšně plnit, že nejde jen o něco na papíře, a proto naše výhledy jsou reálné, dosažitelné a nejsou pouze laciným „výhledově“.

Jaké cíle před sebou vidíme – na různých místech republiky i pro celek?
V rámci příprav strategického plánu YMCA v ČR 2021–2025 se nacházíme ve fázi, kdy kolektivní členové (pobočky na různých místech naší republiky) měly možnost zaslat své podněty Komisi pro rozvoj, která připravuje tento centrální SP, ze svých lokálních strategických plánů. Tedy to, co chtějí rozvíjet lokálně, komise zváží, vyhodnotí a pokusí se najít opatření, která by jim mohla pomoci v plnění jejich cílů z centrální úrovně. Některé impulzy, které jste zaslali, mohou inspirovat ostatní, někdo jiný zase může být inspirací pro vás. Jaká témata rezonují v našich Ymkách? Co vidíte jako potřebné řešit v následujících letech, aby vaše činnost byla kvalitnější, efektivnější, atraktivnější, stabilnější...? Právě tento postup chce využít spojení sil náš všech k tomu, abychom těchto cílů mohli dosáhnout v co největší míře.

Z prvních výhledů, které máme k dispozici je vidět, že najdeme více témat, na která můžeme hledat odpovědi, opatření a cesty společně. Celkem bylo zasláno 113 podnětů – což je výborné číslo a moc za ně děkujeme, Komise pro rozvoj jim bude věnovat opravdu pečlivou pozornost. Pokud je seřadíme podle četnosti v jednotlivých oblastech strategického plánu, tak zjevně vedou cíle v oblasti LIDÉ (je jich 32). To nelze přehlédnout a je zřejmé, že člověk je v YMCA tím nejdůležitějším faktorem pro budoucnost organizace - jak co do počtu, tak do kvality, tak péče o něj. Druhé místo zaujímají PROGRAMY (27), jejich kvalita, inovace apod. Bronzová medaile patří PR (16), ano, zvýšit povědomí o tom, že YMCA nabízí kvalitní aktivity pro děti a mládež není nikdo dost. Další pořadí vidíte v grafu – již bez komentáře.

Za Komisi pro rozvoj chci všechny přispěvatele ujistit, že se na další plánování moc těšíme, čekejte na výstupy a výzvy k další spolupráci.

J. V. Hynek, foto: Julie Bergerová