KSY 2018–2019

Autor: -jvh- <jvh(at)centrum.cz>, Téma: 02/2019, Vydáno dne: 20. 06. 2019

Kurz sekretáře YMCA je opět na světě


Velký sen se naplnil. Po letech příprav se podařilo realizovat Kurz pro sekretáře YMCA. Možná by se dalo říct i obnovit, protože za první republiky byla Cvičná škola pro sekretáře vrcholným bodem péče o sekretáře – o tom v následujícím článku.


Co zůstalo těmto dvěma kurzům společné, je československý formát. Realizujeme ho společně s YMCA na Slovensku. Za podpory projektu Erasmus+ tak spolupracujeme na rozvoji vzdělávání se zaměřením na přípravu sekretářů YMCA. Nejprve účastníci absolvovali e-learningovou část prostřednictvím aplikace Moodle.

Prezenční probíhal během dvou víkendů v Praze v Paláci YMCA. První proběhl termínu 19.–20. října 2018. Šest účastníků bylo z Čech a Slezska a šest ze Slovenska. Od nás byly zastoupeny YMCA Mělník, YMCA Plzeň, YMCA Hradec Králové, YMCA Orlová a YMCA DAP. Vytvořili jsme velmi pracovní atmosféru, sdílení práce u nás a na Slovensku bylo velice přínosné – věnovali jsme se tématům POSLÁNÍ – VZDĚLÁVÁNÍ – ORGANIZAČNÍ PROCESY – DOKUMENTY YMCA – PERSONALISTIKA – PRÁVO – BEZPEČNOST a ADMINISTRATIVA.

Ve dnech 8.–10. 3. 2019 proběhla druhá část, která byla věnována tématům: MANAGEMENT – STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ – HOSPODAŘENÍ – ŘÍZENÍ KVALITY – PR – KOMUNIKACE aj.

Celkem tak sekretáři absolvovali 80 hodin studia, jehož výsledkem je mimo teoretických znalostí, především (zcela určitě) nová chuť a nadšení do této náročné práce. Velmi se osvědčil mezinárodní rozměr kurzu – ač tak blízké Ymky – máme některé přístupy a metody práce velmi odlišné, a proto se můžeme hodně vzájemně inspirovat.

Kdo se účastnil, nelitoval a určitě dá doporučení dalším, aby se kurzu zúčastnili. Uvidíme, kdy bude opakován, ale předpokládáme, že by byla dostatečná frekvence asi jednou za 3 roky. Děkujeme všem za skvělou atmosféru.

J. V. Hynek, foto: Julie Bergerová